Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Lista przedmiotów:

1. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
2. Planowanie i zarządzanie strategiczne,
a biznesplan
3. Seminarium doktoranckie

Materiały do pobrania:

Zobacz zasoby

Kontakt:

artur.kwasek@umed.lodz.pl

www.doktoranckiestudia.pl