Osiągnięcia naukowo badawcze w latach 2017 / 2019:

Realizowane projekty NCBR

InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, koordynator projektu. (nr POWR.03.02.00-00-1027/16-00)

Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Międzynarodowe Czasopismo Naukowe International Journal of Innovation in Social Sciences and Engineering (ISSN 2543-7089) nr 1(1) 2017, Wydawca: Międzynarodowy Instytut Innowacji w Warszawie.
1. Artur Kwasek i Krzysztof Wolański, „Systemy informacyjne zarządzania”.
2. Artur Kwasek i Dariusz Prokopowicz, „Składowe i funkcje informacyjnych portali internetowych firm sektora MSP w Polsce".

Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula nr 1(51) 2017 9 pkt.
Artur Kwasek, Konieczne kierunki zmian współczesnej edukacji, s. 99-107.

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula Ekonomia IV 55(4) 2017 8 pkt.
Artur Kwasek i Dariusz Prokopowicz, Rozwój koncepcji good governance w instytucjach administracji państwowej, s. 176-188.

Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula Ekonomia nr 62(5) 2018 8 pkt.
Artur Kwasek i Dariusz Prokopowicz, Determinanty wprowadzenia waluty euro w Polsce, s. 105-126.

Kwartalniku Naukowym Uczelni Vistula nr 2/2018 9 pkt.
Artur Kwasek - Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście zmian technologicznych i społecznych.

Menedżer Zdrowia 2-3/2018
Artur Kwasek, Michał Marczak, „Jak reformować system ochrony zdrowia w Polsce?”, s. 48-49.

COMPARATIVE ECONOMIC RESEARCH. CENTRAL AND EASTERN EUROPE, University of Lodz Journal,
Artur Kwasek, Justyna Berniak-Woźny – Sustainability reporting practices in the health sector - the case of Europe and North America
(Artykuł oddany do recenzji, spodziewana ilość pkt. 40)

Rozdział w monografii - Kapitał Społeczny i Zaufanie w Biznesie
Artur Kwasek i Renata Ludwikowski
Na czym polega fenomen mediów społecznościowych?
(Artykuł zrecenzowany i oddany do druku, spodziewana ilość pkt. 20)

Rozdział w monografii DIFIN - Trendy w zarządzaniu organizacjami w dobie 4.0
Artur Kwasek i Michał Matuszczyk
Analiza sposobów i technik zapewnienia wysokiej dostępności systemów i usług teleinformatycznych, jako niezbędny element bezpieczeństwa organizacji.
(Artykuł oddany do recenzji, spodziewana ilość pkt. 20) 

Konferencje, referaty i publikacje w materiałach konferencyjnych

Konferencja naukowa „Strategiczne cele edukacji - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
GUV, Warszawa, czerwiec 2017.
Referat i artykuł: Artur Kwasek, „Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście zmian technologicznych i społecznych”.

Konferencja naukowa „Zasady good governance na szczeblu przedsiębiorstwa, gospodarki kraju, ugrupowania integracyjnego i świata”,
Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, marzec 2017.
Referat i artykuł: Artur Kwasek i Dariusz Prokopowicz, „Rozwój koncepcji good governance w instytucjach administracji państwowej”.

Konferencja naukowa “Euro a sprawa polska”,
Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa, kwiecień 2018.
Referat i artykuł: Artur Kwasek i Dariusz Prokopowicz, „Determinanty wprowadzenia waluty euro w Polsce”.

Konferencja naukowa „Kapitał Społeczny i Zaufanie w Biznesie”,
Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, maj 2018.
Współorganizator, referat i artykuł: Artur Kwasek i Renata Ludwikowski, „Na czym polega fenomen mediów społecznościowych?”

Konferencja naukowa „Scientific Conference Interdisciplinarity of Helath and Healthcare”
,
Uniwersytet Łódzki, Katedra Badań Operacyjnych, czerwiec 2019.
Referaty:
• Artur Kwasek, Justyna Berniak-Woźny – Sustainability reporting practices in the health sector - the case of Europe and North America.
• Roman Załuska, Marcin Bobruk, Artur Kwasek – Analysis of clinical and economic effectiveness of Coordinated Specialist Care for patients after myocardial infarction (KOS-infarction).
• Kamila Sienkiewicz, Jacek Sienkiewicz, Artur Kwasek – Corporate social responsibility of enterprises in the health care sector - analysis of the concept, scope of implementation and proposal for measuring effectiveness.