Autobiografia

Pochodzę z Łowicza. Tu się urodziłem, wychowałem, chodziłem do szkoły podstawowej i średniej.
Studia wyższe rozpocząłem w roku 1987 na wydziale Spółdzielczo-Ekonomicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskałem w roku 1992 tytuł magistra ekonomii. Będąc studentem 5 roku, odbyłem staż asystencki u prof. Stanisława Wydymusa. W latach 2004-2008 otworzyłem, napisałem i obroniłem doktorat z ekonomii w zakresie z nauk o zarządzaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, pisząc dysertacje na temat „Efektywnościowych modeli zarządzania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy”, pod kierunkiem prof. Michała Marczaka.
Prace naukowo-dydaktyczną rozpocząłem w roku 1994 w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University w Warszawie, gdzie przez 20 lat przeszedłem wszystkie szczeble i stopnie kariery akademickiej, od asystenta do dziekana. Była to największa przygoda intelektualna mojego życia, w najlepszej szkole biznesu w Polsce. Metodyka otwartego i aktywnego kształcenia (ang. open and active learning), praktyczna wiedza i zajęcia warsztatowe, standardy naukowe i akademickie oparte na najlepszych światowych wzorcach, afiliacja i walidacja programów przez brytyjskie uniwersytety Thames Valley University i Oxford Brookes University, pozwoliły wyprzedzić o lata świetlne dzisiejsze reformy systemu edukacji w Polsce. To czego dzisiaj uczelnie poszukują, my mieliśmy już 30 lat temu, za co dziękuję wizjonerom, założycielom i twórcom POU: dr Zuzannie Kalisiak i prof. Jerzemu Kalisiakowi.
Po włączeniu mojej uczelni w struktury Grupy Uczelni VISTULA, kontynuuję pracę zawodową na stanowisku badawczo - dydaktycznym w Instytucie Zarządzania, na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Akademii Finansów i Biznesu pod przewodnictwem prof. Elżbiety Jędrych.
Życie nie znosi próżni, a ja nie lubię stać z założonymi rękami, ciągle poszukuję nowych wyzwań. Dlatego moją odpowiedzią na „dobrą zmianę” w Polsce, jest czynne włączenie się w reformę szkolnictwa wyższego i systemu ochrony zdrowia. Od roku 2018 jestem współorganizatorem i koordynatorem pierwszych w Polsce studiów doktoranckich dla menadżerów ochrony zdrowia realizowanych w ramach projektu NCBR (InterDoktorMen), na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Projekt ten realizujemy pod kierownictwem prof. Michała Marczaka (patrz: www.doktoranckiestudia.pl).
Od niedawna prowadzę zajęcia na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.
Nadal szukam nowych wyzwań i swojego miejsca. 

„Wspieramy Polskich Przedsiębiorców”

Na hasło ,,WPP20" -  20% rabatu dla wszystkich.
Dla studentów VISTULA, WSB, UTH specjalny kod rabatowy.

LoviSocks
Sprawdź rabat