Niektóre realizowane przedmioty:

• Podstawy zarządzania,
• Nauki organizacji,
• Analiza finansowa,
• Marketing,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi,
• Systemy informacyjne w zarządzaniu,
• Przedsiębiorczość, innowacje i technologie,
• Internet w zarządzaniu
• Rynki elektroniczne,
• E-commerce,
• Zarządzanie w środowisku e-biznesowym,
• Technologie teleinformacyjne w zarządzaniu,
• Zarządzanie strategiczne,
• Strategia i polityka firmy,
• Strategie przedsiębiorstw,
• Zarządzanie wartością klienta,
• Seminarium licencjackie i magisterskie,
• Seminarium doktoranckie,
• Metodologia badawcza,
• Metodyka pisania prac dyplomowych.